Sunday, September 24, 2017

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP


  • Giá bán: 600,000đ
  • Ưu đãi: 40%
  • Chỉ còn: 360,000đ
  • Bài giảng: 24 bàiBạn sẽ học được gì?


Hiều rõ các vai trò, chức năng, nghề quản lý dành cho một quản lý cửa hàng  
Có kỹ năng xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực làm việc tại cửa hàng
Có kỹ năng tuyển dụng, huấn luyện, giám sát 
Có khả năng lãnh đạo đội ngũ như phân công, tổ chức, động viên nhân viên làm việc hiệu quả 
Có khả năng quản lý hàng hóa, mục tiêu, doanh thu và chi phí tại cửa hàng

Đối tượng đào tạo

Nhân viên bán hàng cửa hàng mong muốn thành quản lý hoặc cửa hàng trưởngcửa hàng 
Các cửa hàng trưởng 
Trưởng quầy hàng 
Trưởng ngành hàng 
Quản lý siêu thị
Các chủ cửa hàng/ shop

Giới thiệu khóa học

Khóa học nhằm cung  cấp các kiến thức về nghề quản lý và đặc biệt là quản lý cửa hàng/shop, hệ thống siêu thị bán lẻ như Thế giới đi động, fahasa....
Các quản lý cửa hàng hoặc chủ các shop bán hàng có khả năng quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng và tạo ra sự cạnh tranh cao.
Khóa học thực tế tập trung vào các công việc quản lý cửa hàng, giải quyết các vấn đề của cửa hàng và phát triển kinh doanh bềnh vững cho cửa hàng

0 nhận xét:

Post a Comment