Saturday, October 14, 2017

IELTS NỀN TẢNG 5.0 PHẦN 1


  • Giá bán: 600,000đ
  • Ưu đãi: 40%
  • Chỉ còn: 360,000đ
  • Bài giảng: 66 bàiBạn sẽ học được gì?


Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất
Có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS, những ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học         

Đối tượng đào tạo

  • Tất cả đối tượng muốn cải thiện Tiếng Anh
  • Người luyện thi Ielts
  • Tập trung vào đối tượng người đi làm muốn cải thiện Tiếng Anh học thuật của mình
  • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh            

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0
Khoá học bao gồm 90 bài, mỗi bài kéo dài từ 10-15'.
Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

0 nhận xét:

Post a Comment