Sunday, October 15, 2017

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG

Quản trị chiến lược cho doanh nghiệp

  • Giá bán: 600,000đ
  • Ưu đãi: 40%
  • Chỉ còn: 360,000đ
  • Bài giảng: 30 bàiBạn sẽ học được gì?


Bạn sẽ nâng cao tầm nhìn cá nhân, khả năng nắm bắt xu hướng và các chiến lược trong Quản trị doanh nghiệp.
Giúp bạn bổ sung những kiến thức về Quản trị; Hiểu biết sâu sắc về Quản trị chiến, các quy trình và phương pháp Quản trị chiến lược.
Nhận biết, phân tích và có giải pháp ứng phó với các rủi ro mà doanh nghiệp mình có thể gặp phải.
Học viên sẽ có khả năng xây dựng một quy trình quản trị, chủ động lập kế hoạch quản lý cho chính hoạt động của doanh nghiệp mình.

Đối tượng đào tạo

  • Dành cho các cá nhân có nhu cầu học Quản trị chiến lược.
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận,… trong doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

  Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu của nó. Vì vậy, Quản trị chiến lược có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của một tổ chức, công ty, doanh nghiệp...
  Quản trị chiến lược tạo ra cho mỗi người những nhận thức hết sức quan trọng. Mục tiêu chủ yếu của quá trình này chính là đạt được sự thấu hiểu và cam kết thực hiện cả trong ban giám đốc cũng như trong đội ngũ người lao động.
  Khóa học"Kỹ năng quản trị chiến lược thành công" sẽ vạch ra các định hướng về quy trình, phương pháp, công cụ cũng như cách thức xây dựng chiến lược cho Công ty, chiến lược trong kinh doanh...hoạch định các mục tiêu của tổ chức: đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng như tương lai để phát triển hoạt động kinh doanh của bạn. Những yếu tố giúp Nhà quản trị nắm bắt và phát triển doanh nghiệp thành công.

0 nhận xét:

Post a Comment