Monday, October 9, 2017

LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP


  • Giá bán: 700,000đ
  • Ưu đãi: 40%
  • Chỉ còn: 420,000đ
  • Bài giảng: 95 bài


Bạn sẽ học được gì?


Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
Có khả năng tiếp cận lập trình Android
Bạn sẽ phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa này

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình Kotlin
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Kotlin
  • Bất cứ ai đã từng biết ngôn ngữ lập trình Java
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu khóa học

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.
Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin: 
Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android 
Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…
Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

0 nhận xét:

Post a Comment