Friday, October 13, 2017

WEBSITE CĂN BẢN DÀNH CHO NGƯỜI LÀM MARKETING VÀ KINH DOANH

Bí quyết học làm website

  • Giá bán: 600,000đ
  • Ưu đãi: 40%
  • Chỉ còn: 360,000đ
  • Bài giảng: 52 bàiBạn sẽ học được gì?


Khi hoàn thành khoá học, bạn có thể:
Đi sâu vào lĩnh vực phát triển website
Bắt đầu ngay một dự án kinh doanh online
Phát triển sự nghiệp digital marketing

Đối tượng đào tạo

  • Đây là khoá học căn bản dành cho:
  • Người bắt đầu muốn bước vào lĩnh vực phát triển website
  • Người làm marketing và kinh doanh muốn áp dụng nền tảng công nghệ vào công việc của mình
  • Người làm digital markeiting và kinh doanh online, muốn sử dụng website để kinh doanh các sản phẩm của mình trên internet

Giới thiệu khóa học

 Sau khi tham gia khoá học, các bạn sẽ hiểu được cách thức sử dụng website trong công việc marketing và kinh doanh thông qua việc nắm được một bức tranh tổng quan về Marketing Online. Bên cạnh đó, đặc biệt, học viên sẽ nắm được bản chất bên trong của một website hiệu quả, cũng như các bước xây dựng nội dung, thiết kế giao diện và phát triển nền tảng để tạo nên một website hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.
- Đây là khoá học cung cấp cho người mới bắt đầu một nền tảng kiến thức vững chắc về website cho người làm marketing và kinh doanh, để từ đây các bạn sẽ áp dụng được ngay vào công việc của mình, cũng như hoàn toàn có thể đi sâu hơn vào lĩnh vực phát triển web.

0 nhận xét:

Post a Comment